Proces windykacyjny jak wygląda?

mar 25, 2014 przez

Każda instytucja finansowa stosuje nieco inne procedury windykacyjne – wszystko również zależy od tego, jak duży jest zaciągnięty kredyt czy pożyczka oraz jaki był pierwotny czas przewidywany do spłaty długu. Ważna jest również kooperacja pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy.

 

Pierwszym etapem procesu windykacyjnego jest wysyłanie listowne zawiadomień do dłużnika o tym, że wpłaty nie dotarły do banku. Wzywają one do dobrowolnego oddania zaległej należności. Taki monit może również obejmować kontaktowanie się przy pomocy telefonu. Co ważne – kredytobiorca musi wiedzieć, że takie wezwania są również płatne, a ich cenniki znaleźć można na stronach internetowych lub w siedzibie placówki bankowej.

Business Team: Männer und Frauen im Gespräch

Kiedy listy nie pomagają…

Kolejnym krokiem podejmowanym przez placówki finansowe, w przypadku braku skuteczności konkretnych działań listownych czy telefonicznych, jest wypowiedzenie umowy kredytowej – w jego całości lub w określonej części. Po upływie trzydziestu dni, który obejmuje okres wypowiedzenia,  bank wystawia konkretny dokument nazywany bankowym tytułem egzekucyjnym, która określa istnienie oraz całościowy zakres roszczeń banku do konkretnego kredytobiorcy. W dokumencie tym znajdują się również odsetki oraz cały zakres kredytu do spłaty.

W przypadku braku spłaty  nawet w przypadku posiadania takiego dokumentu instytucja finansowa zwraca się do odpowiednich organów – w tym przypadku do sądu określonego rejonu – o nadanie klauzuli wykonalności. Aby nadać taką klauzulę, zbiera się sąd na posiedzeniu niejawnym – w postępowaniu tym nie uczestniczą przedstawiciele stron. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie dłużnika o toczącym się postępowaniu, od którego oczywiście może się odwołać w określonym ustawą czasie.

 

Asian business team in office with skyline

Kiedy komornik?
Bankowy tytuł egzekucyjny, wraz klauzulą wykonalności, jest odpowiednim i pełnym dokumentem do wszczęcia egzekucji, w której weźmie udział komornik sądowy. Co może zająć komornik? Przede wszystkim będzie to wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy. W dalszej kolejności mogą to być: mieszkanie, dom, samochód, wszelkie wartościowe nieruchomości. Dłużnik nie ma możliwości sprzeciwienia się woli komornika. Wszelkie dobra, które ściągnie z dłużnika komornik zostają przeznaczone na pokrycie chociaż części długu.

 

 

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *